The Polish Farm Advisory and Training Centre

The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. jest prywatną spółką non-profit (w trakcie procesu uzyskiwania statusu organizacji pozarządowej) zajmującą się świadczeniem usług doradztwa rolniczego, wzmacnianiem postaw przedsiębiorczych na obszarach wiejskich oraz wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich ogółem.

Głównym celem organizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez oferowanie im najlepszych, najbardziej profesjonalnych i spersonalizowanych usług doradczych w dziedzinie rolnictwa, jak również różnorodnych szkoleń i materiałów istotnych dla podmiotów wiejskich w zakresie: ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności, zielonego wzrostu, permakultury, rolnictwa społecznego, bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie, rolnictwa precyzyjnego oraz w kontekście ich własnych potrzeb i aspiracji biznesowych.

Kolejnym, bardzo ważnym celem jest promowanie zielonej, sprawiedliwej, społecznej i neutralnej dla klimatu Europy. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i utrzymanie wzrostu gospodarczego jest kluczowe dla naszych obszarów wiejskich, dlatego organizacja działa również na rzecz ochrony środowiska i promowania zielonych miejsc pracy.

Firma wierzy, że rolnictwo jest jednym z głównych bodźców wzrostu gospodarczego w Polsce, dlatego chce przyczynić się do zwiększenia produktywności i konkurencyjności polskich obszarów wiejskich. Celem The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. jest pomoc w tworzeniu zrównoważonych przedsiębiorstw wiejskich, zapewnienie dostosowanych do potrzeb usług edukacyjnych i szkoleniowych na obszarach wiejskich, zwiększenie rentowności i dochodów rolników oraz poprawa żywotności i jakości życia na obszarach wiejskich.