Partnerzy

Centrum Pracy i Środowiska w Giessen (ZAUG gGmbH) jest założonym w 1988 roku przedsiębiorstwem kształcenia zawodowego i edukacyjnym typu non-profit. ZAUG oferuje możliwości kształcenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia dla młodzieży i dorosłych mieszkających w mieście i powiecie Giessen.

Czytaj więcej

C.I.P. Citizens In Power (CIP) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit. CIP ma na celu rozwój różnych gałęzi przedsiębiorczości, edukacji i dialogu demokratycznego na Cyprze i za granicą.

Czytaj więcej

CEPROF to skrót od “Centros Escolares de Ensino Profissional”, co oznacza ” Ośrodki szkoleniowe VET”. Jest to MŚP utworzone w 1991 roku z myślą o utworzeniu Szkoły Zawodowej w Espinho (ESPE – Escola Profissional de Espinho), która również powstała w 1991 roku i jest jedną z najstarszych szkół VET w Portugalii (do 2004 roku wszystkie szkoły VET w Portugalii były prywatne).

Czytaj więcej

The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. jest prywatną spółką non-profit (w trakcie procesu uzyskiwania statusu organizacji pozarządowej) zajmującą się świadczeniem usług doradztwa rolniczego, wzmacnianiem postaw przedsiębiorczych na obszarach wiejskich oraz wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich ogółem.

Czytaj więcej