O projekcie

PermaVET ma na celu zwiększenie świadomości na temat zmian klimatycznych wśród uczniów szkół zawodowych w różnych sektorach związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz rozwój kompetencji specyficznych dla danego zawodu w celu zmniejszenia zużycia energii, oszczędzania zasobów i przetwarzania zrównoważonej żywności organicznej. Pomysł polega na wykorzystaniu koncepcji permakultury, aby uwrażliwić grupy zawodowe na ich szczególny potencjał w dokonywaniu zmian. Koncepcja permakultury zyskała w ostatnich latach rosnącą popularność w rolnictwie. Oferuje ona dodatkowe możliwości optymalizacji zużycia zasobów i energii, które mają znaczenie dla innych obszarów zawodowych w branżach związanych ze środowiskiem.

Obowiązki partnerów:

CEPROF jako właściciel szkoły VET i ZAUG jako centrum edukacji VET, oba aktywne w kształceniu zawodowym w zakresie gastronomii i elektroniki, opracowują teoretyczne i praktyczne części dla konkretnych dziedzin zawodowych, podczas gdy Farm-Advisory projektuje teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do permakultury i jej pozytywnego wpływu na środowisko. CIP mając szerokie doświadczenie w opracowywaniu pedagogicznych materiałów edukacyjnych w różnych tematach środowiskowych, takich jak rolnictwo, agrobiznes i permakultura, opracowuje innowacyjne metodologie i dydaktykę dla programów nauczania obejmujących trzy moduły.

Rezultaty Intelektualne:

 

IO1

Pierwszy moduł szkoleniowy (IO1) wprowadza tematykę zmian klimatycznych i ich wpływu na rolnictwo oraz adaptacji klimatu poprzez permakulturę.
Podczas testów pilotażowych, tematy te są opracowywane z uczniami VET z branży gastronomicznej i elektronicznej/mechatronicznej w celu zwiększenia ich świadomości na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju UE i stworzenia podstawy do ukończenia modułów specyficznych dla danego zawodu.

                               IO2

W drugim module szkoleniowym (IO2), który został opracowany z myślą o kształceniu kucharzy, kursanci zapoznają się z różnicami jakościowymi i smakowymi pomiędzy produktami wytwarzanymi ekologicznie i konwencjonalnie.
Dowiedzą się także, jak używać tych produktów, jak je prawidłowo myć, jak dostosować ilość składników w zależności od intensywności smaku oraz jak przygotować jedzenie w ekologiczny i zrównoważony sposób.

  • Uczestnicy szkolenia uczą się ważnych umiejętności, aby móc pracować w wysokiej klasy restauracjach z dużym udziałem żywności ekologicznej.
  • Dodatkowym rezultatem, nad którym pracują uczniowie, jest opracowanie unikalnej międzynarodowej kolekcji przepisów, zawierającej dania składające się z regionalnych, sezonowych i ekologicznych produktów z krajów partnerskich.

                               IO3

Program nauczania trzeciego modułu szkoleniowego (IO3) umożliwia uczestnikom poznanie procesów produkcyjnych permakultury, wzięcie pod uwagę zużycia materiałów i energii oraz, w kolejnym kroku, zidentyfikowanie etapów produkcji, w których zasoby pozostają niewykorzystane.

  • Uczestnicy uczą się jak użyć te niewykorzystane zasoby do generowania energii dla innych etapów produkcji.
  • Poprzez ukończenie tego modułu uczniowie nie tylko uczą się o rolnictwie ekologicznym i zajmują ważnymi tematami wykorzystania zasobów w procesach produkcyjnych, ale także zdobywają cenne umiejętności dla późniejszej kariery zawodowej.

ZASTOSOWANIE:

Moduły nadają się do celowego rozszerzenia istniejących programów kształcenia zawodowego i są opracowane w taki sposób, że można je łatwo zaadaptować również do kształcenia w innych zawodach. W ten sposób możliwe jest zintegrowanie głównego tematu Celów Zrównoważonego Rozwoju UE, ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa, z istniejącymi programami nauczania VET i połączenie tych tematów z nabyciem kluczowych kompetencji dla różnych zawodów. Metoda uprawy rolnej permakultury daje uczestnikom i wykładowcom wgląd w rolniczy model biznesowy, który umożliwia pomyślne zakładanie małych przedsiębiorstw rolnych, a tym samym sprzyja przedsiębiorczości, szczególnie w słabszych gospodarczo krajach UE.