Moduły szkoleniowe

W tej sekcji będzie można pobrać moduły szkoleniowe i zasoby opracowane w ramach projektu PermaVET.

Bedą to trzy moduły szkoleniowe:

 1. Środowisko/zmiana klimatu i permakultura dla wszystkich typów uczniów VET;
 2. Biologiczna i ekologicznie produkowana żywność dla uczestników szkoleń VET w zakresie gotowania/gastronomii;
 3. Ochrona zasobów i efektywne gospodarowanie zasobami dla uczestników szkoleń VET w zakresie elektroniki/mechatroniki;

Każdy moduł szkoleniowy jest podzielony na kilka działów, a w każdym z nich można znaleźć różne zasoby szkoleniowe, takie jak materiały szkoleniowe (lub treści dla edukatorów), ćwiczenia i prezentacje PowerPoint.

Moduł 1: Środowisko/zmiana klimatu i permakultura dla wszystkich typów uczniów VET:

 • Dział 1: Wprowadzenie do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w odniesieniu do ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa
 • Dział 2: Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje dla rolnictwa
 • Dział 3: Wpływ tradycyjnych praktyk rolniczych na zmiany klimatu
 • Dział 4: Ochrona klimatu, efektywne wykorzystanie zasobów i zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ekologię
 • Dział 5: Koncepcja permakultury
 • Dział 6: Techniki permakultury
 • Dział 7: Adaptacja rolnictwa do klimatu poprzez permakulturę
 • Dział 8: Różnice pomiędzy permakulturą a tradycyjnym rolnictwem

Pobierz wszystkie materiały z Modułu 1

 •  

Moduł 2: Biologiczna i ekologicznie produkowana żywność dla uczestników szkoleń VET w zakresie gotowania/gastronomii:

  • Dział 1: Powtórzenie do podstawowej wiedzy o permakulturze
  • Dział 2: Znaczenie sezonowości produktów w produktach permakultury
  • Dział 3: Permakultura – różnica w stosunku do konwencjonalnych upraw i produktów
  • Dział 4: Obróbka produktów permakultury, przechowywanie i sposoby konserwacji
  • Dział 5: Przetwarzanie – przygotowanie i aranżacja produktów permakultury

Pobierz wszystkie materiały z Modułu 2

Ochrona zasobów i efektywne gospodarowanie zasobami dla uczestników szkoleń VET w zakresie elektroniki/mechatroniki:

 • Dział 1: Wpływ technologii na permakulturę
 • Dział 2: Związek pomiędzy permakulturą a elektroniką
 • Dział 3: Wspomaganie permakultury systemami elektronicznymi
 • Dział 4: Związek pomiędzy permakulturą a IoT
 • Dział 5: System nawadniania w permakulturze
 • Dział 6: Opracowanie systemu analizy wilgotności gleby przy użyciu mikrokontrolera Arduino
 • Dział 7: Opracowanie stacji meteorologicznej

Pobierz wszystkie materiały z Modułu 3