Moduły szkoleniowe

W tej sekcji będzie można pobrać moduły szkoleniowe i zasoby opracowane w ramach projektu PermaVET.

Bedą to trzy moduły szkoleniowe:

  1. Środowisko/zmiana klimatu i permakultura dla wszystkich typów uczniów VET;
  2. Biologiczna i ekologicznie produkowana żywność dla uczestników szkoleń VET w zakresie gotowania/gastronomii;
  3. Ochrona zasobów i efektywne gospodarowanie zasobami dla uczestników szkoleń VET w zakresie elektroniki/mechatroniki;

Każdy moduł szkoleniowy jest podzielony na kilka działów, a w każdym z nich można znaleźć różne zasoby szkoleniowe, takie jak materiały szkoleniowe (lub treści dla edukatorów), ćwiczenia i prezentacje PowerPoint.

Training Module 1: Environment/climate change and permaculture for all types of VET trainees:

  Dział

  Treści dla nauczycieli

Arkusz ćwiczeń dla stażystów

VET

Przewodnik dla nauczyciela

  Prezentacja PPT

1: Wprowadzenie do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w odniesieniu do ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa

2: Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje dla rolnictwa

3: Wpływ tradycyjnych praktyk rolniczych na zmiany klimatu

4: Ochrona klimatu, efektywne wykorzystanie zasobów i zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ekologię

5: Koncepcja permakultury

 6: Techniki permakultury

7: Adaptacja rolnictwa do klimatu poprzez permakulturę

8: Różnice pomiędzy permakulturą a tradycyjnym rolnictwem

Moduł 2: Biologiczna i ekologicznie produkowana żywność dla uczestników szkoleń VET w zakresie gotowania/gastronomii:

Dział

  Treści dla nauczycieli

Arkusz ćwiczeń dla stażystów

VET

Przewodnik dla nauczyciela

  Prezentacja PPT

1: Powtórzenie do podstawowej wiedzy o permakulturze

2: Die Bedeutung der Saisonalität von Produkten in der Permakultur

  3: Permakultur – Unterschied zu konventionellem Anbau und Produkten

  4: Die Behandlung von Permakulturprodukten, Lagerung und Konservierungsmethoden

  5: Verarbeitung – Vorbereitung und Gestaltung von Permakulturprodukten

Moduł 3: Ochrona zasobów i efektywne gospodarowanie zasobami dla uczestników szkoleń VET w zakresie elektroniki/mechatroniki:

Dział

  Treści dla nauczycieli

Arkusz ćwiczeń dla stażystów

VET

  Przewodnik dla nauczyciela

  Prezentacja PPT

1: Wpływ technologii na permakulturę

2: Związek pomiędzy permakulturą a elektroniką

3: Wspomaganie permakultury systemami elektronicznymi

4: Związek pomiędzy permakulturą a IoT

5: System nawadniania w permakulturze

6: Opracowanie systemu analizy wilgotności gleby przy użyciu mikrokontrolera Arduino

7: Opracowanie stacji meteorologicznej