PermaVET

Permaculture in Vocational Education and Training

PermaVET ma na celu zwiększenie świadomości na temat zmian klimatycznych wśród uczniów szkół zawodowych w różnych sektorach związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz rozwój kompetencji specyficznych dla danego zawodu w celu zmniejszenia zużycia energii, oszczędzania zasobów i przetwarzania zrównoważonej żywności organicznej. Pomysł polega na wykorzystaniu koncepcji permakultury, aby uwrażliwić grupy zawodowe na ich szczególny potencjał w dokonywaniu zmian. Koncepcja permakultury zyskała w ostatnich latach rosnącą popularność w rolnictwie. Oferuje ona dodatkowe możliwości optymalizacji zużycia zasobów i energii, które mają znaczenie dla innych obszarów zawodowych w branżach związanych ze środowiskiem.

3 moduły szkoleniowe

40 filmów edukacyjnych

1 unikalna międzynarodowa kolekcja przepisów kulinarnych

Planowane etapy projektu

Projekt składa się z trzech głównych etapów, a każdy z nich będzie prowadził do innych rezultatów powiązanych z celami projektu.

Rezultat Intelektualny 1

  • Podstawowy moduł szkoleniowy dla wszystkich uczestników szkoleń VET obejmuje 8 jednostek dydaktycznych, w których poruszane będą takie tematy, jak zmiana klimatu i wpływ tradycyjnego rolnictwa na środowisko.

Rezultat Intelektualny 2

  • Moduł szkoleniowy dla uczestników szkoleń VET w zakresie gotowania/gastronomii obejmuje 12 jednostek dydaktycznych i 4 dni praktyki na permakulturowej farmie;
  • Unikalny międzynarodowy zbiór przepisów kulinarnych, które będą koncentrować się na sezonowym i regionalnym gotowaniu z wykorzystaniem produktów powstałych przy zastosowaniu permakultury;
  • 20 filmów edukacyjnych, które będą obejmować tematy takie jak produkty uprawiane w permakulturze, pory roku, w których rosną poszczególne produkty oraz wskazówki od ekspertów.

Rezultat Intelektualny 3

  • Moduł szkoleniowy dla uczestników szkoleń VET w zakresie elektroniki/mechatroniki obejmuje 12 jednostek dydaktycznych i 4 dni praktyki na farmie permakulturowej, gdzie uczestnicy określą potencjał do poprawy wykorzystania zasobów i opracują własne rozwiązania w ramach projektu;
  • 20 filmów edukacyjnych, które będą obejmować takie tematy jak źródła energii w produkcji permakulturowej, ekologiczne wytwarzanie energii elektrycznej i analiza danych.

Sieć społecznościowa


Śledź naszą pracę

“Niniejszy materiał powstał przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Za treść tego materiału wyłączną odpowiedzialność ponoszą jego autorzy, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki treść tej informacji zostanie wykorzystana.”