C.I.P. Citizens In Power

Aby osiągnąć te cele, CIP nawiązał stałą współpracę z większością wiodących cypryjskich uniwersytetów, organizacji pozarządowych i badawczych na Cyprze, zwłaszcza w celu opracowania innowacyjnych projektów i międzynarodowych szkoleń lub seminariów, jak również w celu wdrożenia pedagogicznych materiałów edukacyjnych, głównie przy użyciu platform internetowych i pozostałych innowacji technologicznych.

Równocześnie CIP posiada wartościową sieć profesjonalnych szkoleniowców i ekspertów edukacyjnych doświadczonych zarówno w edukacji formalnej jak i nieformalnej. Sieć ta jest uznawana za kompetentną, aby przyczynić się do realizacji działań związanych z inicjatywami organizacji i jej partnerów.
Bardziej szczegółowo, CIP ma na celu:

(i) zwiększenie szans na zatrudnienie obywateli poprzez edukację w zakresie przedsiębiorczości i zapewnienie praktyki;

(ii) wspieranie i szkolenie członków lokalnych i międzynarodowych sieci na wiele sposobów, takich jak wymiana informacji, dobrych praktyk, doświadczeń i pomysłów w różnych sektorach i dziedzinach, w tym przedsiębiorczości, przedsiębiorczości społecznej, agrobiznesu i rolnictwa, edukacji, technologii, innowacji społecznych i polityki publicznej;

(iii) współpraca z odpowiednimi zainteresowanymi stronami w celu promowania działalności badawczej w wyżej wymienionych dziedzinach specjalizacji, stawiając za ogólny cel utrzymanie modernizacji nauczania;

(iv) organizowanie zorganizowanego dialogu z decydentami i obywatelami.