CEPROF

CEPROF to skrót od “Centros Escolares de Ensino Profissional”, co oznacza ” Ośrodki szkoleniowe VET”. Jest to MŚP utworzone w 1991 roku z myślą o utworzeniu Szkoły Zawodowej w Espinho (ESPE – Escola Profissional de Espinho), która również powstała w 1991 roku i jest jedną z najstarszych szkół VET w Portugalii (do 2004 roku wszystkie szkoły VET w Portugalii były prywatne).
Jest to MŚP utworzone w 1991 roku specjalnie w celu utworzenia Szkoły Zawodowej w Espinho (ESPE – Escola Profissional de Espinho) – również utworzonej w 1991 roku i będącej jedną z najstarszych szkół VET w Portugalii (do 2004 roku wszystkie szkoły VET w Portugalii były prywatne).


ESPE/CEPROF posiada pozwolenie na działalność jako szkoła VET “Autorização de Funcionamento nr 27” i jest akredytowana przez portugalskie Ministerstwo Edukacji. ESPE/CEPROF oferuje również “Centrum doradztwa zawodowego i poradnictwa” za pośrednictwem własnego Centrum Kwalifikacji (Centro Qualifica). Centrum to zapewnia nie tylko indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo prowadzone przez pracowników tego Centrum (zazwyczaj psychologów), ale także walidację i certyfikację kompetencji zawodowych osób powyżej 21 roku życia. W ramach tego procesu uczestnicy są szkoleni w zakresie opracowania portfolio, w którym przedstawiają swoje kompetencje zawodowe i są kierowani na dalsze szkolenia mające na celu uzupełnienie brakujących kwalifikacji.

Po zakończeniu tego procesu, stażyści mogą uzyskać certyfikat swoich kompetencji zawodowych w postaci dyplomu VET do poziomu 4, uznawanego przez Ministerstwo Edukacji.

ESPE koncentruje się na obszarach szkolenia VET: turystyka, gastronomia i robotyka oraz posiada strategię, która regularnie przyczynia się do tworzenia interdyscyplinarnych projektów szkolnych w celu zapewnienia międzyobszarowych umiejętności twardych dla stażystów. Niektóre przykłady to:
– Założenie zautomatyzowanego systemu rolnictwa hydroponicznego w klasach technicznych o profilu gastronomicznym, w celu zapewnienia dostępu do świeżych warzyw dla tych klas;
– Transfer umiejętności w zakresie automatyzacji do młodych przedsiębiorców w rolnictwie (projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ “Green STEAM Incubator”).