Σχετικά με το έργο

Το PermaVET στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αλλαγή του κλίματος μεταξύ των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με την αειφορία και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα προκειμένου να μειωθεί η χρήση ενέργειας, να εξοικονομηθούν πόροι και να επεξεργαστούν βιώσιμα βιολογικά τρόφιμα. Η ιδέα είναι να αξιοποιήσουμε την έννοια της περμακουλτούρας για να ευαισθητοποιήσουμε τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στο να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους για την πραγματοποίηση μιας αλλαγής. Η έννοια της περμακουλτούρας έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής στη γεωργία τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, διαθέτει πρόσθετες δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων και ενέργειας που έχουν νόημα για άλλους επαγγελματικούς τομείς, συναφείς με το περιβάλλον.

Ευθύνες συνεργατών:

O CEPROF ως σχολή ΕΕΚ και ο ZAUG ως εκπαιδευτικό κέντρο ΕΕΚ, που δραστηριοποιούνται στην επαγγελματική κατάρτιση για μαγειρική και ηλεκτρονική μηχανική, αναπτύσσουν τα θεωρητικά και πρακτικά μέρη για τους συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς, ενώ η Farm-Advisory σχεδιάζει τη θεωρητική και πρακτική συμβολή για την περμακουλτούρα και τις θετικές επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Ο CIP, έχοντας εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα, όπως η γεωργία, η αγρο-επιχειρηματικότητακαι και η περμακουλτούρα, αναπτύσσει καινοτόμες μεθοδολογίες και διδακτικές μεθόδους για τα προγράμματα σπουδών των 3 ενοτήτων.

Πνευματικά παραδοτέα:

 

IO1

Η πρώτη εκπαιδευτική ενότητα (IO1) εισάγει τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της στη γεωργία και την προσαρμογή του κλίματος μέσω της περμακουλτούρας. Για τις πιλοτικές δοκιμές, αυτά τα θέματα επεξεργάζονται με εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στη μαγειρική και την ηλεκτρονική / μηχατρονική προκειμένου να αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ και να δημιουργήσουν τη βάση για την ολοκλήρωση των ειδικών επαγγελμάτων.

                                 IO2

Στη δεύτερη εκπαιδευτική ενότητα (IO2), η οποία αναπτύχθηκε για τους εκπαιδευόμενους στην μαγειρική, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την ποιότητα και τις διαφορές γεύσης μεταξύ των οικολογικά παραγόμενων και των συμβατικά παραγόμενων προϊόντων. Θα μάθουν επίσης πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα, πώς να τα πλένουν σωστά, πώς να ρυθμίζουν την ποσότητα των συστατικών με βάση την πιο έντονη γεύση τους και πώς να φτιάχνουν τρόφιμα με οικολογικό και βιώσιμο τρόπο.

  • Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν σημαντικές δεξιότητες για να μπορούν να εργάζονται σε εστιατόρια υψηλής κατηγορίας με υψηλό ποσοστό βιολογικών τροφίμων.
  • Ένα επιπλέον παραδοτέο στο οποίο εργάζονται οι εκπαιδευόμενοι, είναι μια αποκλειστική συλλογή διεθνών συνταγών που περιέχει πιάτα που αποτελούνται από τοπικά, εποχιακά και οικολογικά προϊόντα από τις χώρες εταίρους.

                                  IO3

Το πρόγραμμα σπουδών της τρίτης εκπαιδευτικής ενότητας (IO3) δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν τις διαδικασίες παραγωγής της περμακουλτούρας, να λάβουν υπόψη την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και, σε μετέπειτα στάδιο, να προσδιορίσουν τα στάδια παραγωγής στα οποία οι πόροι παραμένουν αχρησιμοποίητοι.

  • Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν αυτούς τους αχρησιμοποίητους πόρους για την παραγωγή ενέργειας για άλλα στάδια παραγωγής.
  • Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι όχι μόνο μαθαίνουν για τη βιολογική γεωργία και ασχολούνται με τα σημαντικά θέματα της χρήσης πόρων στις διαδικασίες παραγωγής, αλλά αποκτούν επίσης σημαντικές δεξιότητες για μια μεταγενέστερη επαγγελματική σταδιοδρομία.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ:

Οι ενότητες είναι κατάλληλες για επέκταση των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ και αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν επίσης εύκολα να προσαρμοστούν για τα εκπαιδευτικά μαθήματα άλλων επαγγελμάτων. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να ενσωματωθεί το θέμα των στόχων αειφόρου ανάπτυξης της ΕΕ, της οικολογικής και βιώσιμης γεωργίας, στα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ και να συνδυαστούν αυτά τα θέματα με την απόκτηση σημαντικών βασικών ικανοτήτων για διαφορετικά επαγγέλματα. Η μέθοδος γεωργικής καλλιέργειας της περμακουλτούρας δίνει στους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές μια εικόνα για ένα γεωργικό επιχειρηματικό μοντέλο που επιτρέπει την επιτυχή ίδρυση μικρών γεωργικών επιχειρήσεων και επομένως ευνοεί την επιχειρηματικότητα, ειδικά σε οικονομικά ασθενέστερες χώρες της ΕΕ.