Εκπαιδευτικές Ενότητες

Σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας, θα μπορείτε να κατεβάσετε τις ενότητες κατάρτισης και το υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου PermaVET.

Συνολικά, υπάρχουν τρεις εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Περιβάλλον/κλιματική αλλαγή και περμακουλτούρα για όλους τους τύπους εκπαιδευομένων ΕΕΚ
  • Βιολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον τρόφιμα για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στη μαγειρική/γαστρονομία
  • Εξοικονόμηση πόρων και αποδοτικότητα των πόρων για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στην ηλεκτρονική/μηχανοτρονική

Κάθε ενότητα κατάρτισης χωρίζεται σε διαφορετικές θεματικές ενότητες και σε κάθε ενότητα μπορείτε να βρείτε διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού, δραστηριότητες για τους μαθητές και μια παρουσίαση PowerPoint.

Εκπαιδευτική ενότητα 1: Περιβάλλον/κλιματική αλλαγή και περμακουλτούρα για όλους τους τύπους εκπαιδευομένων ΕΕΚ:

Κατεβάστε όλο το υλικό της εκπαιδευτικής ενότητας 1

Εκπαιδευτική ενότητα 2: Βιολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον τρόφιμα για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στη μαγειρική/γαστρονομία:

Κατεβάστε όλο το υλικό της εκπαιδευτικής ενότητας 2

Εκπαιδευτική ενότητα 3: Εξοικονόμηση πόρων και η αποτελεσματική χρήση της ηλεκτρονικής/μηχατρονικής στον τομέα της περμακουλτούρας :

Κατεβάστε όλο το υλικό της εκπαιδευτικής ενότητας 3