Εκπαιδευτικές Ενότητες

Σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας, θα μπορείτε να κατεβάσετε τις ενότητες κατάρτισης και το υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου PermaVET.

Συνολικά, υπάρχουν τρεις εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Περιβάλλον/κλιματική αλλαγή και περμακουλτούρα για όλους τους τύπους εκπαιδευομένων ΕΕΚ
  • Βιολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον τρόφιμα για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στη μαγειρική/γαστρονομία
  • Εξοικονόμηση πόρων και αποδοτικότητα των πόρων για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στην ηλεκτρονική/μηχανοτρονική

Κάθε ενότητα κατάρτισης χωρίζεται σε διαφορετικές θεματικές ενότητες και σε κάθε ενότητα μπορείτε να βρείτε διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού, δραστηριότητες για τους μαθητές και μια παρουσίαση PowerPoint.

Εκπαιδευτική ενότητα 1: Περιβάλλον/κλιματική αλλαγή και περμακουλτούρα για όλους τους τύπους εκπαιδευομένων ΕΕΚ:

Ενότητα


Περιεχόμενο ενότητας

Φύλλο Εργασίας

εκπαιδευομένων ΣΕΕΚ

Εκπαιδευτικός Οδηγός


Παρουσίαση PPT

1: Εισαγωγή στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ σε σχέση με την οικολογική και βιώσιμη γεωργία

2: Η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της για τη γεωργία

3: Ο αντίκτυπος των παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών στην κλιματική αλλαγή

4: Προστασία του κλίματος, αποτελεσματική χρήση των πόρων και διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω οικολογικών πρακτικών

5: Η έννοια της περμακουλτούρας

6: Τεχνικές της περμακουλτούρας

7: Προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή μέσω της περμακουλτούρας

8: Οι διαφορές μεταξύ της περμακουλτούρας και της παραδοσιακής γεωργίας

κπαιδευτική ενότητα 2: Βιολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον τρόφιμα για εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στη μαγειρική/γαστρονομία:

Ενότητα


Περιεχόμενο ενότητας

Φύλλο Εργασίας

εκπαιδευομένων ΣΕΕΚ

Εκπαιδευτικός Οδηγός


Παρουσίαση PPT

  1: Επανάληψη σε βασικές γνώσεις για την Περμακουλτούρα

2: Η σημασία της εποχικότητας των προϊόντων στην Περμακουλτούρα

3: Περμακουλτούρα  Διαφορές από τη συμβατική καλλιέργεια και τα συμβατικά προϊόντα

4: Η επεξεργασία των προϊόντων της Περμακουλτούρας, η αποθήκευση και οι τρόποι συντήρησης

5: Επεξεργασία – προετοιμασία και οργάνωση των προϊόντων της περμακουλτούρας

Εκπαιδευτική ενότητα 3: Εξοικονόμηση πόρων και η αποτελεσματική χρήση της ηλεκτρονικής/μηχατρονικής στον τομέα της περμακουλτούρας :

Ενότητα


Περιεχόμενο ενότητας

Φύλλο Εργασίας

εκπαιδευομένων ΣΕΕΚ

Εκπαιδευτικός Οδηγός


Παρουσίαση PPT

  1: Η επιρροή της τεχνολογίας στην περμακουλτούρα

2: Σχέση μεταξύ της περμακουλτούρας και της ηλεκτρονικής

3: Υποστήριξη της περμακουλτούρας με ηλεκτρονικά συστήματα

4: Σχέση μεταξύ της Περμακουλτούρας και του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT)

5: Σύστημα άρδευσης στην περμακουλτούρα

6: Δημιουργία ενός συστήματος ανάλυσης της υγρασίας του εδάφους με τη χρήση του μικροελεγκτή Arduino

7: Δημιουργία μετεωρολογικού σταθμού