Εκπαιδευτικά βίντεο

Τα βίντεο δημιουργήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους μαζί με τους εκπαιδευτές και τους ίδιους τους εμπειρογνώμονες περμακουλτούρας. 

Τα εκπαιδευτικά βίντεο συμπληρώνουν την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων για μια μικτή μαθησιακή προσέγγιση. 

Μπορείτε να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube!